Våra kunder

Skandinaviska packsystem Stockholm
Silducksfabriken i Jönköping
Resinit Västervik
Kartongfabriken STAR Habo
Alpab Brandstorp
Interal Habo
Nefab Habo
Ledeko
Stenestams Hjo
Håbeko

Storetec AB

Silduksfabriken i Jönköping AB

Resinit Västervik

Alpab Brandstorp

Interal Habo

Nefab Habo

Lideco AB

Arion Sweden Hjo

Cabato Sweden AB

HTK Transportkonstruktioner AB